Våra nätverk

Vi tror på samverkan i nätverk där det händer saker. Vi arbetar med nätverk som kopplar samman olika delar av matbranschen som tillsammans kan leda utvecklingen framåt. Det finns ett stort informellt nätverk av producenter som är knutna till plattformen Smaka på Skåne. Smaka på Skåne driver i nuläget ett formellt nätverk, Handlarnätverket. Livsmedelsakademin i sig driver däremot flertalet nätverk, bland annat vd-nätverk och politikernätverk för mat och dryck i den offentliga sektorn.

Läs mer om Livsmedelsakademins nätverk

Handlarnätverket

Stefan Wieloch – en av handlarna i Handlarnätverket

Handlarnätverket är den naturliga mötesplatsen för utvecklingsfrågor inom skånsk livsmedelshandel. Där samlas engagerade handlare med intresse för att utveckla både sin egen verksamhet och Skåne som matregion. Nätverket är konkurrensneutralt och innehåller handlare från både de stora dagligvarukedjorna och mindre aktörer. Handlarnätverket har varit och är drivande i att utveckla butikskonceptet Smaka på Skåne — Närproducerat och noga utvalt.

Samtliga handlare och butiker som använder butikskonceptet är också med i Handlarnätverket. Cirka tre gånger om året samlas nätverket för att tillsammans delta på olika evenemang, träffar för kompetensutveckling och studieresor. Handlarna arrangerar även gemensamma kampanjer med butikskonceptet.

Läs mer om butikskonceptet och handlarnätverket