Utveckla ditt företag

Det krävs ständig uppdatering för att hänga med i den snabba utvecklingen på mat- och dryckesområdet. Därför arbetar vi på Smaka på Skåne med både kompetensutveckling och konceptualisering. Vår arbetsmodell bygger på öppenhet och samverkan. Grundidén i vår verksamhet är att våra aktiviteter och projekt inte bara ska synliggöra skånsk mat och dryck i stunden och gynna de deltagande företagen på kort sikt, utan bidra till positiv utveckling på lång sikt.

Att samverka inom Skåne, med andra regioner och över Öresund, är en viktig del av att driva utvecklingen framåt och för att nå marknaden genom olika kanaler. Tillsammans med samarbetspartners erbjuder därför vi en rad möjligheter att utöka din kompetens, för dig som är småskalig matproducent eller professionell matlagare. I samband med våra projekt och aktiviteter arrangerar vi kompetensutveckling genom kurser, workshops, studiebesök och studieresor både i egen regi, men även i samverkan med andra aktörer.

Under perioden 2010-2015 har drygt 800 personer som en del av våra utvecklingsprojekt och -satsningar deltagit på Smaka på Skånes kompetensutvecklingsaktiviteter.

Aktuellt år 2017/2018

Skåne samverkar – vill du vara med?

Smaka på Skåne startade i början av 2017 en satsning med fokus på samverkan, korta leveranskedjor, ökad förädlingsgrad och stärkt entreprenörskap. Arbetet bygger vidare och vidareutvecklar Smaka på Skånes tidigare arbete, då tiden är mogen för producenter att samverka på en mängd olika sätt, för att nå marknaden och skapa nya produkter.

Läs mer


Export

Under 2017 – 2018 fortsätter vi också att arbeta med export genom projektet GISS.

Läs mer


Samverkan – Greater Copenhagen

Smaka på Skåne samarbetar inom bland annat projektet ”Greater Copenhagen – Fremtidens Madmekka”. Just nu planerar vi tillsammans med Nordisk Center for Lokale Fødevarer inför höstens gemensamma aktiviteter.

Läs mer


Matverk Skåne

Tillsammans med Matverk Skåne genomför Smaka på Skåne aktiviteter för innovation och produktutveckling.

Läs mer


Övrig kompetensutveckling

Fler kurser och aktiviteter för dig som arbetar med mat och dryck finns hos bland annat Krinova och Eldrimner.

Krinova

På vår samarbetspartner Krinovas hemsida finns också mycket bra information. TransforMATs kurskalendern är en gemensam kanal för kurser som vänder sig till småskaliga matföretagare. Här kan du också få svar på vanliga frågor ställda av mat- och dryckesföretag.

Till Krinovas kurskalender

Eldrimner

Eldrimner är ett nationellt centrum för mathantverk. De förmedlar kunskap, ger stöd och inspiration till mathantverkare, se deras kalender för utbildningar inom mathantverk, kurser och aktiviteter.

Läs mer om Eldrimners utbildningar