Skåne samverkar – vill du vara med?

Smaka på Skåne startade i början av 2017 en satsning med fokus på samverkan och innovativa samarbetslösningar, korta leveranskedjor, ökad förädlingsgrad och stärkt entreprenörskap. Arbetet bygger vidare och vidareutvecklar Smaka på Skånes tidigare arbete, då tiden är mogen för producenter att samverka på en mängd olika sätt, för att nå marknaden och skapa mervärde hos sig själva och varandra. Tillsammans med mathantverkare, små och medelstora företag inom primärproduktion och förädling, vill vi skapa förutsättningar för ett bättre, starkare samarbete med olika delar av värdekedjan. Det kan vara stärkta kopplingar mellan producent-förädlare-kock lika väl som mellan råvaruproducenter och handel.

Detta gör vi genom att arbeta på flera olika sätt:


Nu kör vi!

Nedan hittar du mer detaljerad information om de olika aktiviteterna och områdena i satsningen för år 2017-2018

Kortare leveranskedjor, nya vägar till marknaden & ursprung

För att möta behov och efterfrågan från företagare, handel, grossister och konsumenter genomför Smaka på Skåne en satsning på kompetensutveckling för mathantverkare och småskaliga livsmedelsföretag. Målet är att ge företagen mervärde genom nya samarbetsformer, ökad försäljning, korta ner leveranskedjorna, inkludera nya försäljningskanaler samt arbeta med ursprungets betydelse.

I en första omgång handplockas 5 – 10 företag till en grupp, där alla har en profil som möjliggör ett bra utbyte och kan tillföra gruppen sin kompetens och kunskap. Runt gruppen samlas ett team av företag, handlare, logistikföretag och andra intressenter kring ett antal spännande aktiviteter. Ni får en unik möjlighet att vidareutveckla ert företag och samtidigt chansen att vara en central del av vidareutvecklingen av ”Smaka på Skåne – närproducerat och noga utvalt” som butikskoncept och varumärke.

Ladda ned PDF med information om satsningen

Intresserad av mer information? Kontakta Elin Pettersson, projektledare, eller Jannie Vestergaard, verksamhetsansvarig


Fokus ursprung & transparens

Smaka på Skåne tar ett bredare grepp om kvalitets- och ursprungsmärkning genom att lyfta frågan om möjligheter med ursprungsmärkningar och skyddade beteckningar för livsmedelsprodukter. Vi på Smaka på Skåne ser att det finns en möjlighet för företagare att öka sin försäljning och ha möjlighet att berätta en historia om sina produkter på ett sätt som ger mening för konsumenten.

I vårt arbete samlar vi producenter och mathantverkare för att lyfta frågan om urprung och märkning. Det görs dels för att aktivera det arbete som redan gjorts på området, för exempelvis spettekaka. Det görs också för att lyfta de möjligheter som finns för produkter och råvaror som är unika för regionen, som potatis och naturbeteskött.

I arbetet samverkar vi också med det nationella projekt som drivs av Hushållningssällskapet Skaraborg som syftar till att få fler företag att upptäcka EU:s ursprungsmärkningar. Vi arbetar också nära studenter på Master of Applied Cultural Analysis på Lunds Universitet för att knyta till oss ny kunskap i ämnet.

Är du intresserad av att veta mer om vad vi gör inom ursprung och transparens? Kontakta Karin Grahn, projektledare


Ökad förädlingsgrad

Några av våra aktiviteter fokuserar på ökad kvalitet och ökad förädlingsgrad, i samarbete med SLU. Den mest spännande produktutveckling och mest nyskapande innovationen sker genom samverkan från jord till bord och bakåt i kedjan. Under kommande period kommer SLU Balsgård & Centrum för Innovativa Drycker därför att genomföra ett program för coaching med affärsutveckling för produkter och tjänster.

Fokus för dessa kommer att ligga på samverkan mellan olika kompetenser, för att knyta råvaruproducent, mathantverkare och matkreatörer närmre varandra. Företag coachas till att tävla i exempelvis produktutvecklingstävlingen Gastronomiska Matverk eller SM i mathanverk, och produktkoncept kan testas på matevenemang och mässor.

Läs mer om SLU Balsgård & Centrum för Innovativa Drycker

Läs mer om Matverk Skåne